Toimintaryhmät ja ikäkaudet

Partiota harrastetaan ryhmissä 🦅

Partiota harrastetaan ryhmissä samanikäisten partiolaisten kanssa. Ryhmät kasvavat partiopolkunsa aikana tyypillisesti tiiviiksi kun samat partiokaverit säilyvät vuodesta toiseen, mutta mukaan pääsee silti aina! Ryhmillä on ryhmänohjaajakurssin (ROK) käyneet ryhmänjohtajat, tyypillisesti kaksi.

Partiokasvatus

Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. Näitä tavoitteita pyritään partio-ohjelmalla saavuttamaan. Partio-ohjelman jako ikäkausiin mahdollistaa kasvatustavoitteiden saavuttamisen kohdistetummin, koska yhden ikäkauden sisällä yksilöiden kehitystarpeet ja haasteet ovat tyypillisesti samanlaisia.

Kasvatustavoitteet on laadittu partion arvojen pohjalta.

Lue lisää partio-ohjelmasta ja -kasvatuksesta Suomen Partiolaisten nettisivuilta: partio-ohjelma ja kasvatustavoitteet