Toimintaryhmät ja ikäkaudet

Partiota harrastetaan ryhmissä 🦅

Partiota harrastetaan ryhmissä samanikäisten partiolaisten kanssa. Ryhmät kasvavat partiopolkunsa aikana tyypillisesti tiiviiksi kun samat partiokaverit säilyvät vuodesta toiseen, mutta mukaan pääsee silti aina! Ryhmien toimintaa johtavat ryhmänohjaajakurssin (ROK) käyneet vapaaehtoiset ryhmänjohtajat, tyypillisesti kaksi. Vuosittain partiossa tehdään maanlaajuisesti noin 3 000 000 tuntia vapaaehtoistyötä.

Lippukunnan toimintaa suunnitellaan ja organisoidaan viikoittaisissa johtajiston kokouksissa, joihin osallistuvat lippukunnan toiminnan peruspilarin muodostavat 15 vuotta täyttäneet (samoajat, vaeltajat ja aikuiset) lippukunnan aktiiviset vapaaehtoiset eli ryhmänjohtajat sekä muissa pesteissä toimivat. 

Partiokasvatus

Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. Näitä tavoitteita pyritään partio-ohjelmalla saavuttamaan. Partio-ohjelman jako ikäkausiin mahdollistaa kasvatustavoitteiden saavuttamisen kohdistetummin, koska yhden ikäkauden sisällä yksilöiden kehitystarpeet ja haasteet ovat tyypillisesti samanlaisia.

Kasvatustavoitteet on laadittu partion arvojen pohjalta. Partion arvoja ja ihanteita kukin partiolainen sitoutuu elämässään noudattamaan antamalla partiolupauksensa lippukunnan itsenäisyyspäivän puurojuhlassa.

Lue lisää partio-ohjelmasta ja -kasvatuksesta Suomen Partiolaisten nettisivuilta: partio-ohjelma ja kasvatustavoitteet